Γιατί αξίζει μια κοινωνία να είναι ασφαλισμένη ( όσο περισσότερο γίνεται) ;

Προστασία από φυσικές καταστροφές: Οι κοινωνίες είναι ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές όπως τυφώνες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και τυφώνες. Η ασφάλιση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από ζημιές σε περιουσίες, καταστροφή υποδομής και τα έξοδα που συνδέονται με τις προσπάθειες ανάκαμψης και ανοικοδόμησης. Κάλυψη δημόσιας ευθύνης: Οι κοινωνίες μπορεί να αντιμετωπίζουν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γιατί αξίζει μια κοινωνία να είναι ασφαλισμένη ( όσο περισσότερο γίνεται) ;.