BUSINESSFACEBOOKNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΝΤΡΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝΥΓΕΙΑ

Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Σύμφωνα με τη Τράπεζα Ελλάδος Γράφει ο Μουντάκης Βασίλης Ασφ. Πράκτορας

Οι Ασφαλιστικές εργασίες στη χώρα μας δεν έχουν καταλάβει τη θέση που τους αξίζουν.

Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να αναδειχθεί η ΑΞΙΑ και τα ΟΦΕΛΗ  της ιδιωτικής ασφάλισης και του ΘΕΣΜΟΥ .

Παρόλα αυτά έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο  να διανύσουμε.

Τα συνολικά ασφάλιστρα  στη χώρα μας είναι περίπου 5 δις ευρώ , παρά την αύξηση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα , τα οποία είναι μοιρασμένα σχεδόν ισομερή στο κλάδο ζωής και γενικούς κλαδους και αντιστοιχούν περίπου στο 2,3% του ΑΕΠ

Αυτή η εικόνα είναι πραγματικά πολύ άσχημη γιατί η χώρα μας έχει τεράστια προβλήματα με τη δημόσια υγεία , αλλά και πολλές φυσικές καταστροφές .

Εν όψη της νέας χρονιάς να ευχηθούμε να αλλάξει επιτέλους αυτό το κλίμα.

Σημαντικό ρόλο σ αυτό μπορεί να παίξουν οι Επαγγελματίες Ενεργοί Ασφαλιστές , όπως έχουμε γράψει πολλές φορές είναι οι άνθρωποί σας , ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

​​​​​​​​​Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων αποτελούν οι δραστηριότητες παροχής συμβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου μέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μία ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα.

Κατηγορίες Διανομέων Ασφαλιστικών Προϊόντων

«Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Από τον παραπάνω ορισμό εξαιρούνται οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοί τους, καθώς και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν έδρα στην Ελλάδα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  1. ασφαλιστικοί πράκτορες,
  2. συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, και
  3. μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.

Ειδικότερα:

«Ασφαλιστικός Πράκτορας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Στους ασφαλιστικούς πράκτορες εντάσσονται τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, όταν ασκούν τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

«Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία και, στη συνέχεια, εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς.

«Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με γραπτή εντολή τού πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

Επίσης, στον τομέα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων ή αγροτικό συνεταιρισμό, που αναλαμβάνει και ασκεί με αμοιβή δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του εν λόγω φυσικού ή νομικού προσώπου δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων,
  2. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διανέμει μόνο ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα που συμπληρώνουν ένα αγαθό ή μία υπηρεσία που παρέχει ο διαμεσολαβητής ως την κύρια επαγγελματική δραστηριότητά του, και
  3. τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν λόγω κάλυψη συμπληρώνει το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχει ο διαμεσολαβητής ως την κύρια επαγγελματική δραστηριότητά του.

Όλοι οι ανωτέρω, καθώς και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αποτελούν τους προβλεπόμενους στη νομοθεσία διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων.

Πού μπορείτε να διαπιστώσετε εάν δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ένας διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων / ασφαλιστικός πράκτορας / μεσίτης ασφαλίσεων;

Πληροφορίες για τους νομίμως δραστηριοποιούμενους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων παρέχονται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας τους ή στο «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Διαβάστε τις Οδηγίες επί συγκεκριμένων ζητημάτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (ν. 4583/2018) εδώ.

ΠΗΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μουντάκης Βασίλης

Ενεργός Ασφαλιστής

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button