ΑΝΤΡΑΣBUSINESSNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΙΔΙΥΓΕΙΑ

Ενιαίος Δείκτης Υγείας: Τι είναι και πώς επηρεάζει την αναπροσαρμογή στα ασφάλιστρα

Ενημερωθείτε για τον Δείκτη Τιμών Υγείας, πώς δείχνει την αύξηση των ασφαλίστρων με βάση τις νοσηλείες κάθε έτους και ποιοι παράγοντες συμβάλουν σε αυτή

Ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας είναι ένα εργαλείο στην ουσία που απεικονίζει την μεταβολή του Καθαρού Κόστους Κάλυψης από το ένα έτος στο επόμενο. Στηρίζεται στον υπολογισμό του καθαρού κόστους κάλυψης ανά ηλικία, το οποίο σταθμίζεται με βάση την Έκθεση στον Κίνδυνο ανά ηλικία. Ο ΙΟΒΕ μαζί με την ΕΑΕΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος) προχώρησαν στη δημιουργία ενός δείκτη Υγείας ο οποίος υπολογίζει τις τιμολογιακές αυξήσεις των αποζημιώσεων που ζητούν οι ιδιωτικές κλινικές από τις ασφαλιστικές για τους πελάτες τους.

Τον Απρίλιο του 2017, το ΙΟΒΕ δημοσίευσε μελέτη με αντικείμενο την εξέταση της καταλληλότητας του Δείκτη Τιμών Υγείας (ΔΤΥ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως βάσης αναφοράς σχετικά με τις εξελίξεις των ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Από την μελέτη προέκυψε ότι ο Δείκτης Τιμών Υγείας (ΔΤΥ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν είναι κατάλληλος για να αντιπροσωπεύει την εξέλιξη  των δαπανών της ιδιωτικής ασφάλισης.

Με αυτό το δεδομένο, το ΙΟΒΕ ανέλαβε την διαδικασία υπολογισμού δεικτών με τους οποίους παρακολουθούνται οι μεταβολές στο κόστος των νοσοκομειακών αποζημιώσεων που αντιμετωπίζουν συνολικά οι ασφαλιστικές εταιρίες. Η διαθεσιμότητα αυτών των δεικτών συμβάλλει στην κατανόηση της εξέλιξης και των μεταβολών του κόστους υγείας που καταβάλλουν υπέρ των ασφαλισμένων τους οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας στηρίζεται στον υπολογισμό του καθαρού κόστους κάλυψης ανά ηλικία, το οποίο σταθμίζεται με βάση την Έκθεση στον Κίνδυνο ανά ηλικία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει ιδιαίτερα την μεταβολή του κόστους υγείας είναι η αύξηση της ηλικίας, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας υπολογίστηκε και με την αφαίρεση της επίδρασης της ηλικίας. Επιπλέον, εκτιμήθηκε διάστημα εμπιστοσύνης του δείκτη, το οποίο δείχνει με 95% πιθανότητα ποια θα ήταν η τιμή του δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη την στοχαστικότητα σε μεταβλητές που τον απαρτίζουν.

Οι τιμές του ΕΔΥ προέρχονται με βάση συγκεκριμένο σύνολο τιμών για τη συχνότητα εμφάνισης και το μέσο κόστος ζημιάς. Ωστόσο, το μέσο κόστος ζημιάς δεν επηρεάζεται μόνο από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά διαμορφώνεται και από το είδος των περιστατικών που αποζημιώνονται (νοσηρότητα). Έτσι προέκυψε ότι το 2021 θα μπορούσαμε να αναμένουμε με 95% βεβαιότητα ότι ο ΕΔΥ, ο οποίος περιλαμβάνει την επίδραση της ηλικίας, θα έπαιρνε τιμές στο εύρος από 2,2% έως 9,2%, ανάλογα με την τυχαιότητα που παρουσιάζουν τα περιστατικά υγείας ως προς το μέσο κόστος ζημιάς ανά ηλικία.

Γιατί υπάρχει αυξημένο κόστος στην νοσηλεία των ασφαλισμένων

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θεωρούν ότι υπάρχουν τρείς βασικοί παράγοντες βάσει των οποίων παρουσιάζεται αυξημένο κόστος στην νοσηλεία

  • Η διευρυμένη χρήση της τεχνολογίας και της ρομποτικής στις ιατρικές υπηρεσίες, που απαιτούν υψηλό κόστος επενδύσεων από τα νοσηλευτήρια της χώρας, αυξάνοντας έτσι το κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επέμβαση αρθροπλαστικής με χρήση ρομπότ στοιχίζει περί τις 10.000 ευρώ, όταν μόλις δύο χρόνια πριν η αντίστοιχη επέμβαση χωρίς ρομπότ δεν ξεπερνούσε τις 5.000 ευρώ.
  • Η ένταση και η συχνότητα δύσκολων βαριών ασθενειών, που επίσης αυξάνουν το κόστος νοσηλείας.
  • Ο αγώνας χρεώσεων στον οποίο έχουν επιδοθεί τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της χώρας» στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν την κερδοφορία τους.

Είναι βασικό πριν από την απόφαση για σύναψη ενός ασφαλιστηρίου ζωής πρέπει να γνωρίζει κάποιος ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της υγειονομικής του κατάστασης. Αυτά θα καθορίσουν και το είδος των εξαιρέσεων που θα έχει και θα διαμορφώσουν τα ασφάλιστρα του συμβολαίου. Επιπλέον θα πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο ασφαλιστικό  διαμεσολαβητή  για να τον συμβουλεύσει, να τον καθοδηγήσει σε ένα πρόγραμμα που να είναι ευέλικτο, χρηστικό.

Να θυμίσουμε πως από τις αρχές του 2023 παρατηρήθηκαν πολύ μεγάλες αυξήσεις στις ανανεώσεις των ασφαλίστρων στα μακροχρόνια προγράμματα που μέχρι τώρα φτάνουν 5% αύξηση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από το ΙΟΒΕ για τον δείκτη υγείας, το Δεκέμβρη του 2022, μακροχρόνια προγράμματα έχουν 12 εταιρείες. Την περίοδο 2020-2021 καταγράφηκαν 103.000 περιστατικά νοσηλείας και 932 χιλ. ετήσιες εγγραφές καλύψεων. Ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ) σημείωσε αύξηση το 2021 κατά 5,7%, ωστόσο, εάν αφαιρεθεί η επίδραση της ηλικίας, εμφανίζει μείωση το 2021 κατά 0,4%.

Δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα συναντάμε στο νόμο που έχει ψηφιστεί. Το πρώτο είναι ότι προσβλέπει στην ενίσχυση της διαφάνειας υπέρ του ασφαλισμένου μέσω της σύνδεσης των αναπροσαρμογών ασφαλίστρων με αντικειμενικούς παράγοντες. Δεύτερον στην έγκαιρη ενημέρωσή του, τουλάχιστον, δηλαδή, 60 ημέρες προ της εφαρμογής της τυχόν αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου του.

πηγή

https://www.newmoney.gr/ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button