FACEBOOKBUSINESSNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΣΦ. ΙΣΤΟΡΙΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΕΓΟΝΟΤΑΔΙΑΦΟΡΑΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣκοινωνικάΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝΠολιτικήΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Η ΠΕΚΑΠ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

Δήλωση ενδιαφέροντος

Η προσωρινή διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτικών Προιόντων ,μαζί με τη συντονιστική ομάδα συνεδριάζει κάθε Πέμπτη για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και να συντονίσει τις επόμενες δράσεις της .
Οι αποφάσεις υλοποιούνται με γοργούς ρυθμούς και το ενδιαφέρον των καταναλωτών / ασφαλισμένων  σε κάθε είδους ασφάλισης έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο
Αν θέλετε να ενημερώνεστε τακτικά για τις δράσεις της «ΠΕΚΑΠ»  δήλωσε ενδιαφέρον στο κάτωθι
Επιπλέον για να μπορέσουν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και ασφαλισμένοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα μπορούν να υπογράψουν και να αποστείλουν στο μέιλ της ΠΕΚΑΠ  info@pekapins.gr  ή να παραδώσουν σε κάποιο μέλος της συντονιστικής μας ομάδας το κάτωθι έντυπο .

Λίγα λόγια για τις επιδιώξεις και σκοπούς της Π.Ε.Κ.Α.Π   [  Ένωση Ασφαλισμένων ]

Ειδικότερα η Ένωση επιδιώκει τους κάτωθι σκοπούς μεταξύ των άλλων

1. Την προστασία των ασφαλισμένων σε κάθε κλάδο ασφάλισης από την εφαρμογή καταχρηστικών όρων / αδικαιολόγητων αναπροσαρμογών στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους. Από τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων που ενδεχομένως καταστρατηγούνται από ασφαλιστικές εταιρίες .

2. Την προστασία των διαμεσολαβητών ασφαλιστικών προϊόντων από καταχρηστικές πρακτικές που στρεβλώνουν και νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό . Είτε από ”κακούς” επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς , είτε από επιχειρήσεις ασκούσες ” δευτερεύουσα δραστηριότητα ” και μετέρχονται πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού , είτε από Τράπεζες , είτε από παρόχους τηλεπικοινωνιακών ή άλλων υπηρεσιών.

3.Την διενέργεια παρεμβάσεων υπέρ των μελών της σχετικά με υποβολή αιτημάτων που σχετίζονται με την ερμηνεία όρων ή την εκτέλεση ασφαλιστηρίου συμβολαίου , ή την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων , αιτημάτων διαμεσολάβησης στη επίλυση διαφοράς , αιτημάτων αποστολής στην ασφαλιστική επιχείρηση αιτίασης κ.α

4.Την υποβολή αναφορών , καταγγελιών , αγωγών , μηνυτήριων αναφορών κτλ σε περίπτωση όπου είναι αναγκαία η δικαστική προστασία των μελών της , στα Ελληνική και τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια και τις εποπτικές και Ανεξάρτητες Αρχές [ Δ.Ε.Ι.Α , ΣτΚ , Γενική Γραμματεία Καταναλωτή . Ε.Ι.Ο.Ρ.Α ]

5.Την συνεργασία με άλλους φορείς ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου , επιδιώκοντας την ένταξή τους σε Ευρωπαϊκές ή και Διεθνείς Ενώσεις με τον ίδιο περιεχόμενο με αυτήν και τις επιδιώξεις .

6. Την συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές , τους εν γένει Θεσμικούς Παράγοντες της Ασφαλιστικής Αγοράς και την πολιτεία , υποβάλλοντας προτάσεις και παρεμβάσεις στα θέματα που αφορούν την ασφαλιστική αγορά .

7. Την ομαλή λειτουργεία της Αγοράς Ιδιωτικής Ασφάλισης και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν

8. Την ενημέρωση , εκπαίδευση και σωστή πληροφόρηση των Ελλήνων καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων.

9.Την επιδίωξη της ταχείας μετατροπής της Ένωσης , κατά το άρθρο 10 του Ν,2251/94 . Η οποία εφ’ όσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και κατά αρχήν εκπροσωπεί τουλάχιστον πεντακόσια [ 500] ενεργά μέλη , έχει τη δυνατότητα να νομιμοποιείται προς άσκηση αγωγής , αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων , αιτήσεως ακυρώσεως -προσφυγής κατά διοικητικών πράξεων και να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα, ιδίως δε την άσκηση ”Συλλογικής Αγωγής ”

Εδώ δηλώνετε  το ενδιαφέρον σας

Related Articles

Back to top button