ΑΝΤΡΑΣBUSINESSΑΣΦΑΛΙΣΗΓΥΝΑΙΚΑΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠολιτική

Η Σημασία των Account Managers στις Ασφαλιστικές Εταιρίες: Λύσεις πριν από Πολιτική

Γράφει ο Αλέξανδρος Βοργίας

Ο ρόλος των account managers στις ασφαλιστικές εταιρίες είναι κρίσιμος για τη
διατήρηση και την αύξηση της επιχειρηματικής βάσης τους. Ωστόσο, πολλές φορές
οι account managers μπορούν να πέσουν στην παγίδα της πολιτικής ή της απλής
προώθησης των προϊόντων της εταιρίας τους, αγνοώντας την πραγματική ανάγκη
των συνεργατών για λύσεις σε προβλήματα.
Οι συνεργάτες που επισκέπτονται αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα ή ανησυχίες
που σχετίζονται με τις ασφαλιστικές καλύψεις. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να
περιλαμβάνουν αποζημιώσεις που δεν καλύπτονται όπως αναμενόταν, πολύ υψηλά
κόστη ασφάλισης, ή ακόμα και προβλήματα με την εξυπηρέτηση πελατών.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμο για τους account managers να υιοθετήσουν μια
προσέγγιση που θα επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων στους συνεργάτες τους.
Αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στην προώθηση των προϊόντων της εταιρίας τους ή
στην εφαρμογή πολιτικών που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα της
εταιρίας, πρέπει να αντιληφθούν την ανάγκη να είναι πραγματικοί συνεργάτες της
διαμεσολάβησης .
Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα να ακούν προσεκτικά τις ανησυχίες και τα
προβλήματα, να κατανοούν τις ανάγκες τους και να προτείνουν προσαρμοσμένες
λύσεις που θα ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την
προσαρμογή των ασφαλιστικών προϊόντων για να ταιριάζουν καλύτερα στις
ανάγκες του πελάτη, την επικοινωνία με τους υπεύθυνους του τμήματος
αποζημιώσεων για να επιλυθούν τυχόν διαφορές, ή ακόμα και την παροχή
συμβουλών για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.

Επιπλέον, οι account managers πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να παρέχουν
υποστήριξη στους συνεργάτες τους κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε προβλήματος
που μπορεί να προκύψει.
Αυτό δείχνει ότι η ασφαλιστική εταιρία τους είναι διατεθειμένη να επενδύσει στην
ευημερία τους και να τους υποστηρίξει όταν το χρειάζονται.

Συνολικά, είναι σημαντικό οι account managers των ασφαλιστικών εταιριών που
επισκέπτονται τα γραφεία να αναγνωρίζουν τη σημασία της παροχής λύσεων αντί
για την υιοθέτηση πολιτικών που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα της
εταιρίας τους. Με την παροχή αυτής της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και
υποστήριξης, οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να δημιουργήσουν μακροχρόνιες
σχέσεις με τους συνεργάτες τους και να διατηρήσουν μια ανταγωνιστική θέση στην
αγορά.

Αλέξανδρος Βοργίας

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button