BUSINESSNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΝΤΡΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΥΝΑΙΚΑΕΠΙΧ/ΣΕΙΣκοινωνικάΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΙΔΙΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝΥΓΕΙΑ

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Full Health Εθνικής

Όπως έχω γράψει πολλές φορές μετά την εξασφάλιση τροφής και στέγης , η άμεση ανάγκη που πρέπει να καλύψει ο σύγχρονος άνθρωπος θα πρέπει να καλύψει την ασφάλειά του .

Ειδικά στη χώρα μας η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στη δημόσια υγεία .

 

Σε πρώτο πλάνο είναι πάντα η
υγεία

Στο σημερινό μου άρθρο θα δώσω μια γενική περιγραφή ενός πολύ καλού προγράμματος Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής . 

Το Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Full Health

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορείς   να επιλέγοντας το ύψος της συμμετοχής σου στην νοσηλεία σου ανάμεσα σε €0, €750, €1.500, €3.000, €6.000 ανά περιστατικό νοσηλείας και €10.000 ανά έτος​.

 • Επιλογή Θέσης Νοσηλείας (Lux, A ή Β)
 • Ετήσιο Ανώτατο Όριο Ευθύνης €1.500.000
 • Κάλυψη σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Ελεύθερη Επιλογή Νοσοκομείου & Ιατρού
 • Έξοδα Νοσηλείας (Δωμάτιο & Γεύμα, ΜΕΘ & ΜΑΦ, Εξετάσεις, Φάρμακα, Υλικά, Αμοιβές Ιατρού)
 • Νοσηλεία χωρίς Διανυκτέρευση
 • Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας ή Χειρουργικό Επίδομα
 • Έξοδα πριν & μετά τη Νοσηλεία
 • Ιατρικές Πράξεις σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία έως €1.000 / έτος
 • Υπηρεσίες Αποκλειστικής Νοσοκομειακής Περίθαλψης ή Έξοδα Συνοδού Ανηλίκου
 • Έξοδα Ανοσοθεραπείας
 • Κάλυψη Μοριακών Εξετάσεων
 • Κάλυψη Προληπτικής Υστερεκτομής
 • Έξοδα Ασθενοφόρου
 • Επείγουσα Μεταφορά με οποιoδήποτε μέσο έως €4.000
 • Μείωση Συμμετοχής στα Έξοδα Νοσηλείας με Συνδυαστική Χρήση άλλου Φορέα (bonus Χρήσης άλλου Φορέα)

Τι ασφαλίζεται;

Τα έξοδα νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε συμβεβλημένο ή μη νοσοκομείο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, περιλαμβάνοντας τα παρακάτω :

 • Αναγνωριζόμενα έξοδα για δωμάτιο και τροφή σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στη θέση νοσηλείας που προβλέπει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του, καθώς και αν χρειαστεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος.

 • Αμοιβές Ιατρών σε περίπτωση νοσηλείας για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο οι αμοιβές ιατρών καλύπτονται απευθείας από την Εταιρία με βάση την συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρίας και του Συμβεβλημένου Νοσοκομείου. Σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο η εν λόγω κάλυψη παρέχεται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Εταιρία και μέχρι τα ανώτατα ποσά αμοιβών που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τα ανώτατα όρια Αμοιβών Ιατρών εξαρτώνται από το βαθμό βαρύτητας της επέμβασης, την ειδικότητα του ιατρού και τις ημέρες νοσηλείας για τα παθολογικά περιστατικά.

 • Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που παρέχονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

 • Οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και έχουν σχέση με την αιτία της.

 • Τα έξοδα χειρουργείου, νάρκωσης και υλικών που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

 • Η αγορά και τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο των παρακάτω προσθετικών υλικών: μόσχευμα κερατοειδούς χιτώνα, μόσχευμα ενδοφακού για καταρράκτη, μόσχευμα αρτηριών, βαλβίδα καρδιάς, βηματοδότης, απινιδιστής, stent, υλικά οστεοσύνθεσης, μόσχευμα – εμφύτευμα για ολικές αρθροπλαστικές και μόσχευμα για την αποκατάσταση συνδέσμων.

 • Η αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας, σε περίπτωση ανάγκης, για 1 βάρδια ανά ημέρα και με ανώτατο όριο τις 30 ημέρες ανά νοσηλεία ή τα έξοδα συνοδού του Ασφαλισμένου όταν πρόκειται για νοσηλεία ανηλίκου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καταβληθεί αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας.

 • Τα έξοδα χημειοθεραπειών και ακτινοθεραπειών.

 • Διαγνωστικές ιατρικές πράξεις σε συμβεβλημένο νοσοκομείο για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω ελέγχους: βρογχοσκόπηση, κυστεοσκόπηση, βιοψία οστεομυελική, βιοψία διορθική προστάτη, κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση.

 • Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν 30 ημέρες πριν την νοσηλεία και 60 ημέρες μετά την νοσηλεία του Ασφαλισμένου τα οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και έχουν άμεση σχέση με αυτήν.

 • Τα έξοδα επείγουσας μεταφοράς του Ασφαλισμένου σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία.

 • Παροχή επιδόματος νοσηλείας ή χειρουργικού επιδόματος εφόσον ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί και δεν απαιτήσει αποζημίωση για τα έξοδα νοσηλείας, παρόλο που την δικαιούται σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστικό προϊόν.

 • Επίδομα χρήσης ασφαλιστικού φορέα.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα έξοδα νοσηλείας ή τα έξοδα που προκύπτουν από περιπτώσεις όπως:

 • Απόπειρα αυτοκτονίας, ο αυτοτραυματισμός, οι παθήσεις ψυχικής υγείας, οι διανοητικές αναπηρίες κλπ.

 • Αλκοολική ηπατοπάθεια, η χρήση ναρκωτικών κλπ.

 • Πολεμικά γεγονότα, ιοντίζουσες ακτινοβολίες κλπ.

 • Συμμετοχής του Ασφαλισμένου σε στρατιωτικά γυμνάσια, παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες, αγώνες ταχύτητας κλπ.

 • Προγενέστερη σωματική βλάβη που ενώ ήταν γνωστή δε δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης.

 • Νοσηλεία για διάγνωση, θεραπεία και επέμβαση για αποκατάσταση στειρότητας, γονιμότητας ή αλλαγής φύλου.

 • Γενικές ερευνητικές γυναικολογικές εξετάσεις εφόσον δεν αποδεικνύεται η ασθένεια.

 • Διαγνωστικές εξετάσεις κατά τη νοσηλεία που δεν έχουν άμεση σχέση με την αιτία για την οποία έγινε αυτή.

 • Γενικές ιατρικές εξετάσεις (check – up) και κάθε μορφής προληπτική θεραπεία.

 • Θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις για την παχυσαρκία.

 • Οδοντιατρική ή χειρουργική θεραπεία στα δόντια, ούλα κλπ.

 • Θεραπεία ή εγχείρηση για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών.

 • Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) καθώς και τις επιπλοκές του.

 • Επεμβάσεις αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής εφόσον δεν είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση συνεπειών ατυχήματος ή καρκίνο του μαστού ή του δέρματος.

 • Κύηση και τοκετός.

 • Κυστική ίνωση, πολυκυστική νόσο κ.ά.

 • Δαπάνες για αφαίρεση και μεταφορά οργάνων για μεταμόσχευση, αφαίρεση οργάνων κλπ.

Επιπλέον καλύψεις 

Επιπλέον, μπορείς να τη συνδυάσεις με το Full Health Emergency Care, το Full Health Διάγνωση και το Full Προστασία Πληρωμών για εσένα ή τα εξαρτώμενα μέλη του προγράμματος σου, για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. ​

Για περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση όλων των παραπάνω , συνιστώ απαραίτητα να συμβουλευτείτε κάποιον Επαγγελματία Ενεργό Ασφαλιστή , είναι ο άνθρωπός σας.

Κλείνοντας τη παρουσίαση αυτή να σημειώσω ότι το επόμενο διάστημα το allgood θα δημοσιεύσει και άλλα προγράμματα υγείας από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες για ευνόητους λόγους

 

Βασίλης Μουντάκης

Ενεργός Ασφαλιστής

Related Articles

Back to top button