ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινά ο 2ος κύκλος ανταγωνιστικού διαλόγου για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων 

Ξεκινά ο 2ος κύκλος του διαλόγου για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων σήμερα (16.1.2024), μέσω της κοινοποίησης σχεδίου σύμβασης παραχώρησης προς τους προεπιλεγέντες επενδυτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την έγκριση των από 20.10.2022 και 07.08.2023 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του ΥΠΕΘΟ οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι οι:

  1. «Bain Capital Credit»,
  2. «Christofferson, Robb & co, LLC»,
  3. «Fortress Credit Corp.»,
  4. Ένωση Εταιρειών «KAICAN Hellas – Beaumont Summit Financial DAC»,

Στις 21.12.2023 στο πλαίσιο της Β.Ι Φάσης («Διάλογος») του Διαγωνισμού για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του Ν. 4738/2020 τέθηκαν υπόψη των προεπιλεγέντων επενδυτών μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και επιπρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

Μεταξύ αυτών το αναθεωρημένο έγγραφο βασικών συμβατικών όρων (term sheet), το οποίο ενσωματώνει πορίσματα των διενεργηθεισών συνεδριών μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των προεπιλεγέντων επενδυτών στο πλαίσιο του 1ου Κύκλου του Διαλόγου, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις για το Φορέα, με το ν. 5072/2023.

Στην επόμενη φάση θα λάβει χώρα η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών από τους υποψήφιους επενδυτές, από όπου θα προκύψει ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

To άρθρο Ξεκινά ο 2ος κύκλος ανταγωνιστικού διαλόγου για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων  δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button