ΑΝΤΡΑΣBUSINESSNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΥΝΑΙΚΑΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣκοινωνικάΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΥΓΕΙΑ

Προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα”

Προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα”

Τα τελευταία χρόνια μας έχουν γίνει πολλές καταγγελίες και αναφορές από πελάτες αλλα και από συναδέλφους μας διαμεσολαβητής για τη συμπεριφορά των τραπεζών , όσο αναφορά την ασφάλιση των ενυπόθηκων ακινήτων .
Το θέμα το έχουμε ερευνήσει σε βάθος με τη βοήθεια των πελατών και των διαμεσολαβητών  , ειδικά φέτος που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος για την έκπτωση έως 10% στον ΕΝΦΙΑ , έχουμε καταγράψει τα κάτωθι.
– Υπασφάλιση
– Υπερασφάλιση
-Ελλείψεις πολλών καλύψεων
-Μεγάλες απαλλαγές
-Υπερογκα ασφάλιστρα για τα σημερινά δεδομένα
– Λάθος περιγραφή ακινήτου ,στα τετραγωνικά , στη χρήση , στην άδεια ,      είδος ,ποιότητα και έτος κατασκευής
– Έμμεσος εκβιασμός
-Κρυφά δώρα, εκπτώσεις
-Ελλειπής ενημέρωση
-Κάλυψη μόνο του κτιρίου και σχεδόν ποτέ του περιεχομένου
– και πολλά άλλα
Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο να δώσουμε στη δημοσιότητα την
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 462 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα  14 Μαίου 2013
  Με θέμα ”Προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα’ ‘
Στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος .οπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν.3867/2010, στο άρθρο 3 παρ.1 του ν.3229/2004 στα άρθρα 7 και 10 του π.δ. 190/2006 ……
΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄””,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……….,,,,,,,,,,ο αρμόδιος τραπεζικός  υπάλληλος  υποχρεούται να διευκρινίζει ρητώς ότι’
-Το πιστωτικό ίδρυμα έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητη.
-Με τη δανειακή σύμβαση , ο δανειολήπτης ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ με το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά ότι διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να προσκομίσει  ασφαλιστήριο της επιλογής του, εφόσον αυτό πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή σύμβαση.
– Ο δανειολήπτης  ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ  ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ για την εξεύρεση του κατάλληλου ασφαλιστηρίου προιόντος.
Κατ΄ ουδένα τρόπο επιτρέπεται παραπομπή του δανειολήπτη σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή συνεργαζόμενο με το πιστωτικό ίδρυμα, παραπομπή που θα  μπορούσε να εκληφθεί από τον δανειλήπτη ως ”υποχρεωτική ” στο πλαίσιο  της  δανειακής σύμβασης
……………………………………………
η εγκύκλιος καταλήγει
”Τέλος, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύναται να προβαίνουν σε αυτόματες  χρεώσεις  πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών δανειολειπτών για την εξόφληση ασφαλίστρων από συμβόλαια που έχουν συναφθεί με διαμεσολάβηση του πιστωτικού ιδρύματος , εφόσον ο δανειολήπτης έχει ήδη προσκομίσει , η έχει καθ’ οποινδήποτε τρόπο δηλώσει ότι θα προσκομίσει -εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας- άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ίδια ασφαλιστική περίοδο”
Σπύρος Γ. Ζάρκος
Διευθυντής

Εδώ το σχετικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 462_14-5-2013 ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

Κλείνοντας  θα πρότεινα σε όλους τους δανειολήπτες να απευθυνθούν σε κάποιον Επαγγελματία Ενεργό Ασφαλιστή , είναι ο μοναδικός άνθρωπος που με την εμπειρία του , τις γνώσεις του και τις επιλογές του θα καλύψει με το καλύτερο τρόπο τα δικά σας συμφέροντα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

Ενεργός Ασφαλιστής

Related Articles

Back to top button