ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Στο ΧΑ το Ελευθέριος Βενιζέλος – Πώς θα γίνει η δημόσια προσφορά;

Την απόφαση του να εισέλθει στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Όπως η ανακοίνωση της εταιρείας υπογραμμίζει, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ»), φορέας διαχείρισης του μεγαλύτερου αεροδρομίου στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα την πρόθεσή του να προχωρήσει στην εισαγωγή των κοινών μετοχών του στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ»).

Ο ΔΑΑ έχει αναδειχθεί ως μια ανθεκτική, αποδοτική και κερδοφόρος εταιρεία διαχείρισης του μεγαλύτερου αεροδρομίου στην Ελλάδα.

Το Αεροδρόμιο αντιπροσωπεύει περίπου το 35% της συνολικής αεροπορικής κίνησης της χώρας και το 2023 εξυπηρέτησε περισσότερους από 28 εκατομμύρια επιβάτες, με την επιβατική κίνηση ήδη να υπερβαίνει τα προ Covid-19 επίπεδα, καθώς και τις αντίστοιχες επιδόσεις ανάκαμψης πολλών ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Η Εταιρεία διοικείται και λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών, μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας («ΤΑΙΠΕΔ») που κατέχει το 30% των μετοχών και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας («ΕΕΣΥΠ»), που κατέχει το 25%. Η AviAlliance, ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ, κατέχει σήμερα λίγο πάνω από το 40% και η οικογένεια Κοπελούζου (Δημήτρης Κοπελούζος, Κυριακή Κοπελούζου, Ασημίνα Ελένη Κοπελούζου και Χρήστος Κοπελούζος) κατέχει περίπου το 5%.

Ρυθμιστικό πλαίσιο

Σταθερό, «Dual Till» ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής του ΔΑΑ δεν υπόκειται σε ουσιώδεις αλλαγές ή περιοδικές αναθεωρήσεις, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο της παραχώρησης η οποία λήγει τον Ιούνιο του 2046. Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 5045/2023, και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας, αναμένεται να προκηρυχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο νέος διαγωνισμός παραχώρησης τουλάχιστον 6 έτη πριν από τη λήξη της τρέχουσας παραχώρησης. Ο ΔΑΑ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για τη νέα παραχώρηση, καθώς και δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, υποβολής όμοιας προσφοράς με την υψηλότερη ανταγωνιστική προτιμητέα προσφορά (matching right).

Οι δραστηριότητες του ΔΑΑ διέπονται από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου («ΣΑΑ») με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία περιγράφει το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρείας να καθορίζει, να επιβάλλει και να μεταβάλλει τις αεροδρομιακές χρεώσεις που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς και την ευθύνη για τη λειτουργία του Αεροδρομίου. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι αεροδρομιακές χρεώσεις αναθεωρούνται ετησίως μετά από διαβουλεύσεις με τις αεροπορικές εταιρείες. Το Αεροδρόμιο εποπτεύεται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας («ΑΠΑ»), η οποία εφαρμόζει την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί αερομεταφορών.

Οικονομικές επιδόσεις

Ταχεία ανάκαμψη των οικονομικών επιδόσεων στα επίπεδα πριν το 2019. Ο ΔΑΑ έχει ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα Έσοδα (συμπεριλαμβανομένων των λοιπών εσόδων και της επιδότησης του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίου – ΤΕΑΑ για κάλυψη κόστους δανεισμού) και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Προσαρμοσμένο EBITDA), είχαν ανακάμψει σε περίπου 92% και 94% των επιπέδων του 2019, αντίστοιχα.

Ο ΔΑΑ έχει επιτύχει περιθώρια Προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 60% από το 2018 (εξαιρουμένων των ετών 2020 και 2021 που επηρεάστηκαν από το Covid-19) και μετατροπή των εσόδων σε Ελεύθερες Ταμειακές Ροές άνω του 80%. Σε συνέχεια της παράτασης της Σύμβασης Παραχώρησης το 2019, ο ΔΑΑ διατήρησε τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού / Προσαρμοσμένο EBITDA περίπου στο 1,95x κατά μέσο όρο μεταξύ 2019 και 2022 (εξαιρουμένου του 2020).

Ανάπτυξη

Πολλαπλοί μοχλοί μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Ο ΔΑΑ έχει προσθέσει 69 νέους προορισμούς στο δίκτυό του και έχει αναπτύξει συνεργασίες με 32 νέες αεροπορικές εταιρείες κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον, ο ΔΑΑ σκοπεύει να υλοποιήσει επέκταση των εγκαταστάσεών του σε τρεις φάσεις, βάσει προσυμφωνημένου Χωροταξικού Σχεδίου, που έχει ως στόχο την αύξηση της χωρητικότητας των τερματικών σταθμών σε 50 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2046. Το Χωροταξικό Σχέδιο δεν απαιτεί νέες εκτάσεις ή νέους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, καθώς οι δύο ανεξάρτητοι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου που είναι ήδη σε λειτουργία, μπορούν να εξυπηρετήσουν την κίνηση των 50 εκατομμυρίων επιβατών.

Ο ΔΑΑ έχει επίσης δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του Net Zero (μηδενικές εκπομπές CO2 ως εκ των δικών του λειτουργιών) έως το 2025, με την εφαρμογή διαφόρων πρωτοβουλιών, και έχοντας ήδη επιτύχει τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 60% σε σύγκριση με το 2005, ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2016 και τη διατήρηση ποσοστού ανακύκλωσης άνω του 70% σε όλο το Αεροδρόμιο.

Η ομάδα ανώτερων διοικητικών στελεχών του ΔΑΑ έχει εμπειρία δεκαετιών στον ΔΑΑ. Τα μέλη της ανώτερης ηγετικής ομάδας του ΔΑΑ εργάζονται στην Εταιρεία για 15 ή περισσότερα χρόνια, με αρκετούς να είναι μέλη του ΔΑΑ από την περίοδο κατασκευής του Αεροδρομίου.

Ο κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ, δήλωσε: «Η εισαγωγή του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στην ανάπτυξη της Εταιρείας, το οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω την επιχειρηματική μας δραστηριότητα μέσω ενός επικαιροποιημένου μοντέλου διακυβέρνησης που αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Το επίπεδο δέσμευσης τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Διοίκησης για την επιτυχία αυτής της διαδικασίας, καταδεικνύει την ισχυρή πεποίθηση που μοιράζονται όλοι στην Εταιρεία».

Ο Δρ Ιωάννης Παράσχης, CEO του ΔΑΑ, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την προοπτική εισαγωγής του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο, καθώς αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την Ελλάδα και τον κλάδο μας. Η συμμετοχή μιας ευρύτερης ομάδας επενδυτών, η έκθεση και η δυνατότητα αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών και η ευθυγράμμιση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές θα ενισχύσουν περαιτέρω τον ΔΑΑ προσθέτοντας νέες προοπτικές και δυνατότητες για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας. Είμαι υπερήφανος που ηγούμαι μιας τόσο έμπειρης και ενωμένης ομάδας, η επιχειρησιακή αριστεία της οποίας μας επέτρεψε να οικοδομήσουμε ένα από τα πολυβραβευμένα αεροδρόμια της Ευρώπης και να φτάσουμε στο σημερινό ορόσημο».

Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, πρόσθεσε: «Το εγχείρημα διαφοροποίησης της επενδυτικής βάσης του ΔΑΑ θα ξεκλειδώσει μακροπρόθεσμη αξία για την επιχείρηση και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία. Αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για διεθνείς και εγχώριους επενδυτές να συμμετάσχουν στην ιστορία επιτυχίας του ελληνικού τουρισμού και να ενισχύσουν τις προοπτικές της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Μαζί με τους υπόλοιπους μετόχους, πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΔΑΑ και την ενίσχυση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας».

Ο κ. Gerhard Schroeder, Managing Director της Avi Alliance, του μεγαλύτερου ιδιώτη μετόχου του ΔΑΑ, σχολίασε: «Υποστηρίζουμε τη διοικητική ομάδα του ΔΑΑ από το άνοιγμα του αεροδρομίου, το 2001 και είμαστε βέβαιοι για την ικανότητά της να υλοποιήσει την Αρχική Δημόσια Προσφορά στο πλαίσιο των ευρύτερων σχεδίων της. Ο ΔΑΑ είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του και να κεφαλαιοποιήσει την ηγετική του θέση σε μια ελκυστική αγορά».

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button