ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πλάνο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων υπέρ της επιχειρηματικότητας για το 2024 – Νέα προγράμματα και χρηματοδοτικά project

Ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για την στήριξη των επενδύσεων και της μικρής, κυρίως, επιχειρηματικότητας παρουσιάστηκε προχθές (29.1.2024) στο υπουργείο Οικονομικών από τον αναπληρωτή υπουργό, κ. Νίκο Παπαθανάση, καθώς και τους επικεφαλής επενδυτικών και αναπτυξιακών οργανισμών.

Οι νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες του οικονομικού επιτελείου εκτείνονται καθ’ όλη την διάρκεια του 2024 και στοχεύουν σε ισχυρές επιδοτήσεις και δανειακή στήριξη των επιχειρήσεων με διεύρυνση του πλαισίου μέσω της ΕΑΤ και με ενίσχυση των startups μέσω της ΕΑΤΕ, στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης, παράλληλα με την προώθηση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις πληττόμενες από την απολιγνιτοποίηση περιοχές.

Αναλυτικά, οι δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό είναι:

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

 • Επιχειρηματικότητα:

– Δύο δράσεις de minimis για νέες, υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Πελοποννήσου και Μεγαλόπολης 50 εκατ. ευρώ

– Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 70 εκατ. ευρώ

· Μηχανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση 27 εκατ. ευρώ

 • Έρευνα, καινοτομία και προηγμένες τεχνολογίες:

– Δημιουργία θερμοκοιτίδων εκκολαπτηρίων για την ανάπτυξη της καινοτομίας – Συνεργατικοί χώροι 19,8 εκατ. ευρώ

– Πράσινο κέντρο δεδομένων και Υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας 20 εκατ. ευρώ

– Κόμβος Καινοτομίας για το Πράσινο Υδρογόνο και την αποθήκευση ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία 10,8 εκατ. ευρώ

– Στοχευμένες δράσεις κοινωνικής καινοτομίας επιχειρηματικότητας στις περιοχές ΔΑΜ 6 εκατ. ευρώ

 • Ενεργειακή μετάβαση:

– Στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (41,8 εκατ. ευρώ)

– Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε νοικοκυριά για θέρμανση/ψύξη στη Δυτική Μακεδονία (12,13 εκατ. ευρώ)

– Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημόσιων υποδομών (8,3 εκατ. ευρώ)

 • Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση:

– Κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης για ανέργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες (25 εκατ. ευρώ)

– Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για εργαζομένους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας –Ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού (69 εκατ. ευρώ)

– Ειδικό Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης (10,3 εκατ. ευρώ)

– Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών ευπαθών ομάδων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (8 εκατ. ευρώ)

Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας διαδραματίζουν και οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται, πως μέσα στο 2024 αναμένεται πως θα υπογραφούν 9 συμβάσεις ΣΔΙΤ σε 5 τομείς:

 1. Tέσσερις συμβάσεις ευρυζωνικών υποδομών (Υποδομές Υπερύψηλής Ευρυζωνικότητας σε 39 Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας)
 2. Δυο συμβάσεις φοιτητικών εστιών (Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Κρήτης – Φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
 3. Μια σύμβαση υποδομών δημόσιας διοίκησης (Κτίριο Γενικής Γραμματείας Υποδομών)
 4. Μια σύμβαση σχολικών υποδομών (17 σχολικές υποδομές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
 5. Μια σύμβαση οδοφωτισμού (Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου)

Τα έργα ΣΔΙΤ τα οποία βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας είναι:

 1.  Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων άρδευσης του τοπικού οργανισμού έγγειων βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ταυρωπού – Ολοκλήρωση διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλόγου (ΒΙ Φάση) και προετοιμασία για την δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών.
 2. Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία φράγματος Μηναγιώτικου – Ολοκλήρωση διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλόγου (ΒΙ Φάση) και προετοιμασία για την δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών.
 3. Μεταφορά και διανομή νερού από τον Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης – Σε εξέλιξη η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου όπου αναμένεται άμεσα η ολοκλήρωση του.
 4. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων νομού Λασιθίου – φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας νομού Λασιθίου – Σε εξέλιξη η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου όπου αναμένεται άμεσα η ολοκλήρωση του.
 5. Υλοποίηση κτιρίων στέγασης υπηρεσιών πέντε (5) αστυνομικών διευθύνσεων στην επικράτεια – Ολοκληρώθηκε η υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών. Αναμένεται άμεσα η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της προσφοράς και η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Τέλος, επισημαίνεται πως τέσσερα έργα ΣΔΙΤ βρίσκονται ήδη εν εξελίξει:

 • Έναρξη Α’ Φάσης (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

1. Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης»

2. Φοιτητικές εστίες και συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

3. Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου και Συντήρηση και Διαχείριση αυτών

 • Έναρξη ΒΙ’ Φάσης (Ανταγωνιστικός Διάλογος)

1. Υλοποίηση έργου πολυ-λειτουργικού συγκροτήματος της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης

2. Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας –Ορφανών Ν. Καρδίτσας

 • Ολοκλήρωση ΒΙ’ Φάσης (Ανταγωνιστικός Διάλογος)

1. Υλοποίηση οκτώ σχολικών μονάδων & ανακατασκευή του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στα Χανιά

2. Ανέγερση και λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών

3. Υλοποίηση Έργου Φοιτητικών Εστιών, Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών, και Λοιπών Υποδομών του Δ.Π.Θ.

 • Ολοκλήρωση Α’ Φάσης (Προεπιλογή Υποψηφίων)

1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου

2. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας

3. Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σχεδόν στο ύψος του 1,5 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ενεργά προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, είτε με την μορφή εγγυήσεων είτε δανείων και επιχορηγήσεων, ενώ τα ήδη εξαγγελμένα νέα προγράμματα αναμένεται να φτάσουν στα 2,5 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα ενεργά προγράμματα είναι:

 • Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ (Εγγύηση) προϋπολογισμού 67,5 εκατ. ευρώ
 • Ταμείο Οπτικοακουστικών Μέσων (Εγγύηση) προϋπολογισμού 62,5 εκατ. ευρώ
 • Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας (Εγγύηση + Επιχορήγηση) προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ
 • Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Συγχρηματοδότηση + Επιδότηση Επιτοκίου) προϋπολογισμού 107 εκατ. ευρώ
 • Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Συγχρηματοδότηση + Επιδότηση Επιτοκίου) προϋπολογισμού 415 εκατ. ευρώ
 • Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Συγχρηματοδότηση + Επιδότηση Επιτοκίου) προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ
 • Development Law Financial Instrument (Εγγύηση) προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ

Αναφορικά με τα νέα project τα οποία η ΕΑΤ ετοιμάζει για το 2024, είναι τα κατωτέρω χρηματοδοτικά εργαλεία:

 • Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ | Ταμείο Εγγυήσεων (Εγγύηση + Επιδότηση Επιτοκίου) προϋπολογισμού 1,792 δισ. ευρώ
 • Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ | Ταμείο Δανείων (Συγχρηματοδότηση + Επιδότηση Επιτοκίου) προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ
 • Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης | Ταμείο Εγγυήσεων (Εγγύηση + Επιχορήγηση) προϋπολογισμού 156 εκατ. ευρώ
 • Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης | Ταμείο Δανείων (Συγχρηματοδότηση + Επιδότηση Επιτοκίου) προϋπολογισμού 74 εκατ. ευρώ
 • Patent Fund (Quasi Equity) προϋπολογισμού 41 εκατ. ευρώ

Eπιπλέον, είναι και τα κατωτέρω μη χρηματοδοτικά εργαλεία:

 • Innovation Scorecard (Εργαλείο λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση του βαθμού καινοτομίας και βιωσιμότητας των startups/early scale ups και της πρόθεσης χρηματοδότησης)
 • Funding Wizard (Προσωποποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων με έγκυρη και άμεση ενημέρωση των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής και Εθνικής χρηματοδότησης)

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων

Τέλος, ένας άλλος σημαντικός πόλος ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η ΕΑΤΕ, θέτει τις προοπτικές και στόχους για το άμεσο μέλλον.

Συγκεκριμένα, η ΕΑΤΕ σχεδιάζει να υλοποιήσει εντός του α’ εξαμήνου του 2024:

 •  30 επενδυτικά σχήματα venture capital και private equity
 • Συνολικές δεσμεύσεις ΕΑΤΕ: > 800 εκατ. ευρώ
 • Συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια: 1,8 δισ. ευρώ
 • Επόμενο στάδιο growth funds
 • Νέα fund για Technology Transfer & startups

To άρθρο Το πλάνο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων υπέρ της επιχειρηματικότητας για το 2024 – Νέα προγράμματα και χρηματοδοτικά project δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button