ΑΝΤΡΑΣNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΥΝΑΙΚΑκοινωνικάΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠολιτικήΥΓΕΙΑ

Υγεία Maximum από την Interlife Ασφαλιστική

Mια έξυπνη επιλογή που αξίζει περισσότερο από όσο κοστίζει

Παρακάτω αναλύουμε ένα ”έξυπνο” και οικονομικό πρόγραμμα υγείας από την INTERLIFE Ασφαλιστική .

Το πρόγραμμα αυτό είναι μια έξυπνη επιλογή που αξίζει περισσότερο από όσο κοστίζει, ιδιαίτερα στις μέρες μας που τα οικονομικά είναι δύσκολα

Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος αυτού πέραν των μικρών ορίων κάλυψης είναι ότι λειτουργεί Υγεία MAXIMUM

Δηλαδή δεν υπάρχουν συμβεβλημένα νοσοκομεία , ο ασφαλισμένος επιλέγει οποιδήποτε νοσοκομείο ή κλινική για τη νοσηλεία , εξοφλεί κανονικά ( μπορεί να ζητήσει συναλλαγματική ) προσκομίζει τα τιμολόγια και πληρώνεται , βάση των όρων του συμβολαίου

Το πρόγραμμα Υγεία MAXIMUM είναι ένα πρωτοποριακό πλήρες πρόγραμμα Νοσοκομειακής
Περίθαλψης. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στον ασφαλισμένο με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο, οικονομική στήριξη σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας Ατυχήματος ή
Ασθένειας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, καταβάλλοντας τα πραγματοποιηθέντα έξοδα
βάσει πρωτότυπων αποδείξεων.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος
Το πρόγραμμα Υγεία MAXIMUM παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένεια του την
πολυτέλεια μίας ολοκληρωμένης κάλυψης και φροντίδας της υγείας, 24 ώρες την ημέρα, 365
ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Είναι ετησίως ανανεούμενο
και σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζει ευέλικτα και δυναμικά διάφορες μορφές
εξασφάλισης, απλά, σύγχρονα και οικονομικά. Μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών
έως και 60 ετών. Για τον ασφαλιζόμενο ή την/τον σύζυγο, το πρόγραμμα μπορεί να παραταθεί για
όλη τη διάρκεια της ζωής τους εφόσον η ασφάλιση παρέμεινε σε ισχύ για 5 τουλάχιστον συνεχή
χρόνια πριν το 65ο
έτος της ηλικίας τους.
• Ατομική Κάλυψη: Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πλήρες πακέτο παροχών υγείας που
παρέχεται μεμονωμένα χωρίς να είναι απαραίτητη η ασφάλιση ζωής.
• Ασφάλιση όλων των μελών της οικογένειας: Με προσιτό κόστος μπορούν να ασφαλιστούν
σε ένα συμβόλαιο όλα τα μέλη της οικογένειας (γονείς και παιδιά) με το ίδιο σχέδιο ασφάλισης
του κυρίως ασφαλισμένου.
• Ασφάλιση μόνο των παιδιών της οικογένειας: Παρέχεται η δυνατότητα να ασφαλιστούν
μόνο τα παιδιά της οικογένειας, χωρίς την υποχρέωση ασφάλισης των γονέων, με κόστος
ενηλίκου 1ης κατηγορίας ηλικιών (19 έως 24 ετών) και με συμμετοχή 20% στη συνολική
δαπάνη.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:
• Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε Ελλάδα και Εξωτερικό:

o Νοσοκομειακές Δαπάνες: Η Εταιρία καλύπτει τις νοσοκομειακές δαπάνες που
πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, είτε στην Ελλάδα
είτε στο εξωτερικό, σε ποσοστό 90% (συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 10% επί των
πραγματικών δαπανών) αφού πρώτα αφαιρεθεί το εκπιπτόμενο ποσό.

Ανώτατο ετήσιο
όριο νοσηλείας 30.000€, 60.000€ ή 100.000€, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα
επιλέξει ο ασφαλισμένος.

o Εκπιπτόμενο ποσό: 300€ για τα Σχέδια 1 & 2 (30.000€ & 60.000€), 450€ για το
Σχέδιο 3 (100.000€), ανά περιστατικό νοσηλείας και ανά άτομο.

o Ελεύθερη επιλογή Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Γιατρού: Το πρόγραμμα δίνει τη
δυνατότητα στον ασφαλιζόμενο να επιλέξει ο ίδιος τον γιατρό η το Νοσηλευτικό Ίδρυμα
που επιθυμεί, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

o Επιλογή θέσης Νοσηλείας: Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει ο
ίδιος τη θέση νοσηλείας του, μονόκλινο (Α΄ θέση) ή δίκλινο (Β΄ θέση).

o Υψηλό ποσό Κάλυψης Διαμονής: Η Εταιρία καταβάλλει για δωμάτιο και τροφή έως
και 500€/ημέρα σε περίπτωση παραμονής του ασφαλισμένου σε Νοσοκομείο ή Κλινική
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής του ασφαλισμένου σε
ΜΕΘ και ΜΑΦ χωρίς επιμέρους υποόριο.

o Ημερήσια Θεραπεία/Επέμβαση: Καλύπτεται το σύνολο των αναγνωρισμένων
δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν για την ημερήσια
νοσηλεία του ασφαλισμένου, για θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις εντός του νοσοκομείου, χωρίς να απαιτείται διανυκτέρευση (ODC/ODS), σε ποσοστό 90%
(συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 10%) αφού πρώτα αφαιρεθεί το εκπιπτόμενο ποσό.
Επιπλέον καλύπτεται το κόστος για Χημειοθεραπείες, Ακτινοθεραπείες και
Ραδιοθεραπείες, εφόσον πραγματοποιηθούν εντός νοσοκομείου και εντός 18 μηνών από
τη λήξη νοσηλείας του ασφαλισμένου. Σημειώνεται ότι, ειδικά για τα φάρμακα των
χημειοθεραπειών απαιτείται χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ασφαλισμένος
συμμετέχει στο κόστος των φαρμάκων, κατά ποσοστό 30%. Δεν εφαρμόζεται
εκπιπτόμενο ποσό.

• ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις
Παρέχονται απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές Επισκέψεις για Επείγοντα Περιστατικά στα
Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΠ) των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στις εφημερεύουσες
ειδικότητες που παρέχονται από κάθε συνεργαζόμενο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
• Προληπτικός Έλεγχος (Check Up)
Α. ΔΩΡΕΑΝ Γενικό Check Up (αιματολογικό)
Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο Check Up το οποίο πραγματοποιείται στο δίκτυο των
συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων & Διαγνωστικών Κέντρων, το οποίο περιλαμβάνει:
✓ Γενική αίματος
✓ Γενική ούρων
✓ Τριγλυκερίδια
✓ ΤΚΕ
✓ Σάκχαρο
✓ Ολική Χοληστερόλη
✓ Ηπατικό Έλεγχο SGOT, SGPT, γ-GT για ηλικίες άνω των 14 ετών
Β. Οδοντιατρικό Check Up
Παρέχεται ετήσιος Οδοντιατρικός Έλεγχος με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€, ο οποίος
πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά Κέντρα και Ιδιωτικά Οδοντιατρεία, και
περιλαμβάνει:
✓ έλεγχο στοματικής κοιλότητας & καθαρισμό οδόντων για ηλικίες άνω των 14 ετών
✓ έλεγχο στοματικής κοιλότητας και φθορίωση για ηλικίες κάτω των 14 ετών
Γ. Οφθαλμολογικό Check Up
Παρέχεται ετήσιος Οφθαλμολογικός Έλεγχος με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€, ο οποίος
πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Οφθαλμολογικά Κέντρα και
Οφθαλμολογικά Ιατρεία, και περιλαμβάνει:
✓ μέτρηση οπτικής οξύτητας
✓ τονομέτρηση με Goldman
✓ εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία

 

• Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά
Καλύπτεται η Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά του ασφαλισμένου, αποκλειστικά εντός
Ελληνικής Επικράτειας, εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθένειας, με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή
αεροπλάνο, συνοδεία γιατρού, εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαίο. Για τον συντονισμό της
μεταφοράς απαιτείται κλήση στο αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο Επείγουσας Υγειονομικής
Μεταφοράς.
• Κάλυψη Φοιτητών Εξωτερικού
Καλύπτονται όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που σπουδάζουν στο εξωτερικό (Ευρώπη) με
επασφάλιστρο 20% εφόσον αυτό δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης.

Περισσότερες λεπτομέρειες και εξήγηση όλων των παραπάνω προτείνω πριν επιλέξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα Υγείας  να μιλήσετε  με κάποιον Επαγγελματία Ενεργό Ασφαλιστή .

Μόνο αυτός θα μπορέσει να καλύψει σωστά τις δικές σας ανάγκες.

Εμπιστευτείτε τον

 

 

Related Articles

Back to top button