BUSINESSFACEBOOKNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΝΤΡΑΣΑΣΦΑΛΙΣΗΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήμα Τράπεζες και Δάνεια στην Αρχαία Ελλάδα

Γ.Π.Κυριακόπουλος - Μ.Χ.Σκιαδιώτη Δικηγόροι Αθηνών

“Οι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι και σε αυτόν τον τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, την Οικονομία, τόσο στην θεωρία όσο και στην εφαρμογή των οικονομικών θεωρημάτων τους.
Υπήρξαν οι επινοητές του χρήματος, ως του πλέον ευμεταχείριστου και ευκολομετακόμιστου, αλλά και οι πρώτοι ιδρυτές τραπεζών ως χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που ανέπτυξαν όλες σχεδόν τις τραπεζικές εργασίες, που συναντούμε σήμερα.
Έχοντες ως πάγια οικονομική αρχή τους ότι τα χρήματα δεν πρέπει να αποθησαυρίζονται ούτε να συσσωρεύονται από τους ολίγους, να λιμνάζουν, και να μένουν ανενεργά, αλλά να επενδύονται σε παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας και να έχουν την ευρύτερη και ταχύτερη κυκλοφορία τους σ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις, πέτυχαν και να θεμελιώσουν το στερεότερο κρηπίδωμα της Δημοκρατίας, την «μεσότητα» του Αριστοτέλη, δηλαδή την αστική τάξη, αλλά και να οικοδομήσουν ένα σπουδαίο πολιτισμό”
Αυτό το μικρό απόσπασμα από το νέο βιβλίο του  δικηγόρου, συνεργάτη  και φίλου Γιάννη Κυριακόπουλου. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που φωτίζει μια άγνωστη πτυχή της Ελληνικής αρχαιότητας: Την οικονομία της
Αναμένουμε σύντομα επανέκδοση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Του Ιωάννη Π. Κυριακόπουλου

Προσωπικά στοιχεία

Χρόνος και τόπος γεννήσεως : 17.01.1967 – Αθήνα
Οικογενειακή κατάσταση : Εγγαμος, πατέρας τριών τέκνων
Τηλ. Επικοινωνίας : 210.3633104, 6944.156721
Email : kyroslawassociate@hotmail.com

Σπουδές

1. Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1991
2. Master of Science in European Banking, Belgian Bankers Academy in collaboration with the University of Antwerp, Belgium, 2001
3. Master of Science in Real Estate Appraisal, University of Edinborough, Scotland, 2006
4. Σπουδές σε επίπεδο Master of Science in European Studies (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών), (Δεν έχει ολοκληρωθεί)
5. Σπουδές Post-Graduate in Business Administration – Maryland 1991
6. Certificate in Branch Performance Management, Belgian Bankers Academy- University of Maastricht, 2001
7. Certificate in Credit Risk Management, BBA, 2001

Πιστοποιήσεις-Αδειες

1. Άδεια Ασκήσεως Δικηγορίας, 1993
2. Άδεια πωλήσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 2001
3.Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος (Α1,Α2,Β1,Β) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν εξετάσεων, επιτυχής εξέταση για την πιστοποίηση Γ, Νοέμβριος 2009,
5. Αδεια Ασφαλιστικού Συμβούλου και Αδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων, 2007
6. Πιστοποιημένος Εισηγητής Νομικών-Χρηματοοικονομικών από το ΕΚΕΠΙΣ, 2008
7. Αδεια Εκτιμητή Ακίνητης Περιουσίας, (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής)

Ξένες Γλώσσες
Αγγλική, Αριστα (Πτυχίο Lower Cambridge 1984, Πτυχίο Proficiency Michigan 1990)

Στρατιωτική Θητεία

1989-1991, Υπεύθυνος Γραφείου του Αντιπροσώπου στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Ιταλία (AFSOUTH NAPLES ITALY)
Επαγγελματική Εμπειρία

1. Πρακτική άσκηση ώς Φοιτητής Νομικής στην Δικηγορική Εταιρεία «RICHARDS BUTLER” στο Λονδίνο επί 1 έτος, με ειδίκευση στα Ναυτιλιακά (1987-1988)
2. Πρακτική Άσκηση στα Δικηγορικά Γραφεία «Παληός-Τιμαγένης» στον Πειραιά επί 2 έτη, με ειδίκευση στα Ναυτιλιακά (1988-1989)
3. Νομικός Σύμβουλος στην εταιρεία «ΑΔΔΑΞ», θυγατρική του Ομίλου της
Εμπορικής Τράπεζας, (1991-1993)
4. Ασφαλιστική-Χρηματοοικονομική Δραστηριότητα επί τετραετία στην “AGF-COSMOS” (νύν ALLIANZ), , με βραβεύσεις και διακρίσεις ως Κορυφαίου-διακεκριμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου στις Ασφαλίσεις Ζωής (1994-1998)
5. Συνεχής επί 10ετία Χρηματιστηριακή Δραστηριότητα ως Δ/νων Σύμβουλος-Ιδιοκτήτης ΑΕΕΔ, με ταυτόχρονη Νομική Εξειδίκευση σε θέματα Χρηματιστηριακής –Επενδυτικής–Real Estate-Ασφαλιστικής Νομοθεσίας (MIFID, Κοινοτικές Οδηγίες κλπ)
6. Διευθύνων Σύμβουλος – Γεν. Διευθυντής ΑΕΔΑΚ ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2009-2013(www.hpmf.gr/press) με ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσματα όπως έχει γραφεί στον Ελληνικό και τον Διεθνή Τύπο (μπορείτε να ανατρέξετε στο google και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά με το όνομά μου και την ιδιότητά μου),
7. Συνεργασία με την “CARLTON GROUP COMPANY” ως «Head of Legal Department” με αντικείμενο το διεθνές REAL ESTATE. (2011-2013)

 

 

Παρούσα Δραστηριότητα

-Ασκηση Δικηγορίας με ειδίκευση στην Τραπεζική Νομοθεσία, Νομοθεσία Κεφαλαιαγοράς, Κανονιστική Συμμόρφωση, κλπ
-Διδασκαλία Νομικών – Χρηματοοικονομικών Μαθημάτων
-Εισηγητής σε σεμινάρια πιστοποίησης Επενδυτικής, Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Διαρκούς Επιμόρφωσης του Ε.Τ.Ι. της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών, Κ.Ε.Κ. ΑΣΟΕΕ, Σχολή Εθνικής Αμυνας, κλπ)
-Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών-διαχείριση περιουσίας

Επικεφαλής του Δικηγορικού γραφείου Kyros Law Offices

Η δικηγορική ομάδα Kyros Law Offices έχει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία σε ζητήματα Χρηματοοικονομικού και Τραπεζικού Δικαίου, Κεφαλαιαγοράς, Εμπορικού, Εταιρικού και Διοικητικού δικαίου.
Έχει αναλάβει αρκετές ομαδικές αγωγές σε θέματα Τραπεζικού Δικαίου.
Η πιο πρόσφατη υπόθεση αφορά το κούρεμα των καταθέσεων-ομολόγων και λοιπών αξιόγραφων στην Λαϊκή τράπεζα και στην τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο, εξαιτίας της αποφάσεως της Κυπριακής Κυβέρνησης του Μαρτίου 2013. Η Kyros Law Offices αποφάσισε να προχωρήσει στην κατάθεση ομαδικής προσφυγής σε Διεθνή Διαιτησία κατά της Κύπρου υπό την αιγίδα της World Bank στο ICSID (Διεθνές Κέντρο Επιλύσεων Επενδυτικών Διαφορών) που εδρεύει στην Washington, στις ΗΠΑ.

Συγγραφική Δραστηριότητα

-Εργατικό Δίκαιο, ΤΕΙ Πειραιά 2003 («Σύγχρονη Εκδοτική»)
-Λεξικό Ειδικής Ορολογίας γιά Νομικούς, Εκτιμητές Ακινήτων, Οικονομολόγους,
-Σημειώσεις Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου, ΠΣΕ Πειραιά, 2002

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

-Διαρκής συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια που αφορούν την Διαχείριση Κεφαλαίων εδώ και στο εξωτερικό.
-Μέλος σε αρκετές επιστημονικές-επαγγελματικές ενώσεις. (EΛΙΑΜΕΠ, Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, International Institute of Finance, Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής, Ελληνοκινεζικός Σύνδεσμος κ.α.)
-Ομιλητής σε διεθνή συνέδρια με το αντικείμενο της ειδίκευσής μου (προσκεκλημένος – ομιλητής στο SOVEREIGN WEALTH FUNDS FORUM, Montreaux October 2011, CHINA INVESTORS SUMMIT, Beijing November 2010, International Institute of Finance Washington, Vienna, Beijing, Capital Link Forum in New York, etc )

 

Κλείνοντας το αφιέρωμα στο φίλο μου Γιάννη , να σημειώσω ..
Ένας επιτυχημένος δικηγόρος ο  Γιάννης Κυριακόπουλος , ξεκίνησε τη καριέρα του ως ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΣ
Όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος οφείλει την επιτυχία του στη δικηγορία , γιατί εφάρμοσε πιστά όσα έμαθε ως Ασφαλιστής
Μετά από πολλά χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στις δικαστικές αίθουσες, επιστέφει εκεί που ξεκίνησε
Στα ασφαλιστικά,στα χρηματοοικονομικά και σε  πολλά άλλα για να βοηθήσει με την εμπειρία του ,τις γνώσεις του , το ήθος του τους Ελληνες  καταναλωτές ασφαλιστικών προιόντων και τους μικροεπενδυτές
Χαίρομαι ιδιαίτερα που με τιμά με τη φιλία του , την εμπιστοσύνη του και τη συνεργασία του.
Το all good θα έχει στενη σχέση μαζί του
Βασίλης Μουντάκης
Ενεργός Ασφαλιστής 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button