BUSINESSFACEBOOKNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΝΤΡΑΣΑΣΦΑΛΙΣΗΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΥΓΕΙΑ

Χρεώσεις Ιδιωτικών Κλινικών, συμβεβλημένων ή όχι με Ασφαλιστικές Εταιρίες

Γράφει ο Γιάννης Περιστέρης Αναλογιστής

Ξεκινάω από μερικές πολύ σημαντικές και διαχρονικές «αλήθειες», οι οποίες
αφορούν όλες τις Ιδιωτικές Κλινικές της Ελλάδος.
1η αλήθεια

Όλες οι μεγάλες Ιδιωτικές Κλινικές ξοδεύουν σχεδόν κάθε χρόνο τεράστια ποσά για
να αναβαθμίσουν ή να εμπλουτίσουν το τεχνολογικό/ιατρικό τους εξοπλισμό
(Αξονικούς ή Μαγνητικούς Τομογράφους, Ρομποτικά Μηχανήματα, Γραμμικούς
Επιταχυντές κλπ) με ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ & στην ΕΕ.
αλήθεια
Το ιατρικό προσωπικό κάθε κατηγορίας που κυκλοφορεί εντός των μεγάλων
Ιδιωτικών Κλινικών, στην συντριπτική του πλειοψηφία ΔΕΝ έχει έμμισθη σχέση μαζί
τους, άρα αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από κάθε νοσηλευόμενο.
αλήθεια

Όλες οι Ιδιωτικές Κλινικές έχουν Μετόχους (ιδιώτες, εταιρίες ή funds), οι οποίοι
αναμένουν κάθε χρόνο να εισπράττουν χρήματα από τα προ φόρων κέρδη των
Κλινικών τους.
αλήθεια

Ο λογαριασμός (Νοσήλια) που εκδίδεται από τις Ιδιωτικές Κλινικές όταν κάποιος
νοσηλευόμενος παίρνει «εξιτήριο» από αυτές, αφορά αποκλειστικά και μόνο τις
Κλινικές και όχι τους κάθε κατηγορίας ιατρούς, οι οποίοι ΔΕΝ έχουν μαζί της
έμμισθη σχέση.
Επιπλέον ο εκτενέστατος «Τιμοκατάλογος» των διαφόρων υπηρεσιών που είναι
υποχρεωμένες νομοθετικά να εμφανίζουν στους εισερχόμενους νοσηλευόμενους,
είναι εκείνος που αφορά έναν ιδιώτη νοσηλευόμενο και όχι έναν ασφαλισμένο σε
κάποια ασφαλιστική εταιρία και προφανώς τον τηρούν ευλαβικά!
αλήθεια

Τόσο οι ενδιάμεσοι όσος και ο τελικός λογαριασμός (Νοσήλια) που εκδίδεται από
τις Ιδιωτικές Κλινικές όταν παίρνει εξιτήριο κάποιος νοσηλευόμενος, ο οποίος έχει
δηλώσει κατά την είσοδό του πως έχει ασφαλιστήριο «Υγείας/Νοσηλείας» με
κάποια Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρία και ταυτόχρονα η Ασφαλιστική Εταιρία έχει
δηλώσει στην Ιδιωτική Κλινική πως καλύπτει όλες τις δαπάνες που θα αφορούν τις

αιτίες της νοσηλεία του, ακολουθεί πάντα τον εκάστοτε τρέχοντα ειδικό
«Τιμοκατάλογο», ο οποίος συνδέεται με την σύμβαση που έχει συνυπογράψει η
Ιδιωτική Κλινική με την Ασφαλιστική Εταιρία του νοσηλευόμενου.

Επομένως όλα τα παραπάνω δικαιολογούν ως ένα βαθμό τις διαφορές που
παρατηρούνται στους λογαριασμούς (Νοσήλια) κάποιων ασφαλισμένων, οι οποίοι
ξεκινάνε τις νοσηλείες τους την ίδια χρονική περίοδο, με ίδιες αιτίες εισαγωγής για
νοσηλεία, ακόμα και αν αυτές συμβαίνουν στην ίδια Ιδιωτική Κλινική.

Αυτές οι διαφορές ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες όταν οι νοσηλείες γίνονται σε
διαφορετικές, αλλά Μεγάλες Ιδιωτικές Κλινικές, συν το όταν συμβάλει ή όχι σ’
αυτές και ο ΕΟΠΥΥ και όταν η μια γίνεται σε Μεγάλη Ιδιωτική Κλινική και η άλλη σε
μια αρκετά μικρότερου βεληνεκούς Ιδιωτική Κλινική.


Παράλληλα ο εκάστοτε «ιατρικός πληθωρισμός» επηρεάζει αρκετά περισσότερο
τους λογαριασμούς (Νοσήλια) καθεμίας από τις Μεγάλες Ιδιωτικές Κλινικές, σε
σχέση με τις μικρότερες, οι οποίες δεν ακολουθούν κατά πόδας τις Τεχνολογίες
Αιχμής όσον αφορά τον τεχνολογικό/ιατρικό τους εξοπλισμό.

Τέλος η υπερβολική αύξηση των ασφαλίστρων που ανακοινώνουν οι ασφαλιστικές
εταιρίες τα τελευταία 2 χρόνια σε καθένα από τα προγράμματα
«Υγείας/Νοσηλείας» που έχουν εκδώσει στο παρελθόν ή εξακολουθούν να
εκδίδουν και «σήμερα», οφείλονται τόσο στο Solvency II και στα κραυγαλέα
κενά/παραλογισμούς της ισχύουσας ασφαλιστικής μας νομοθεσίας, όσο και
(κυριότερα) στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί κάθε ασφαλιστική εταιρία,
παροτρυνόμενη κυρίως από τους στρεβλούς «Δείκτες Υγείας» του ΙΟΒΕ και τις
Διευθύνσεις της Πωλήσεων & Marketing, αλλά και από τον Υπεύθυνο Αναλογιστή
τους.

Με εκτίμηση

Γιάννης  Περιστέρης

Αναλογιστής
ΥΓ
Το «γιατί» όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν θέλουν στα πόδια τους
ασφαλισμένους με προγράμματα «Υγείας/Νοσηλείας», όταν αυτοί ξεπερνούν μια
μεγάλη ηλικία (π.χ. των 70 ή 75 ή 80 ετών) είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο για να
λυθεί απαιτεί εξειδικευμένες αναλογιστικές προσεγγίσεις/τιμολογήσεις και
ταυτόχρονα συναινέσεις από τις Διευθύνσεις της Πωλήσεων & Marketing και
κυρίως από τα συνεργαζόμενα μαζί τους Δίκτυα Πωλήσεων!

 

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα

18 Οκτωβρίου 2023

Προσωπικά Δεδομένα
Ονοματεπώνυμο : Γιάννης Περιστέρης
Ημερομηνία γέννησης : 01/01/1948
Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος
Εθνικότητα : Ελληνική
Διεύθυνση οικίας : Ομήρου 22, 17121 Νέα Σμύρνη, Αττική
Κινητά : 695 549 5878 & 694 5437 187
E-mail : johndperi@yahoo.gr
Ανωτάτη Εκπαίδευση
BSc στα Μαθηματικά, από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1972).
BSc (Honors) στην Αναλογιστική Επιστήμη, από το City University of London (1978).
Επαγγελματική Εμπειρία στην τοπική Ασφαλιστική Αγορά
3ος 2014 – σήμερα : South Eastern Insurance Broker, ως Σύμβουλος Αναλογιστής.
2ος 2018 – 4ος 2019 : PrimaryLink Insurance Broker, ως Σύμβουλος Αναλογιστής.
11ος 2017 – 5ος 2018 : Eurolife FFH (πρώην ERB) Insurance Company

ως ΣύμβουλοςΑναλογιστής στις Πωλήσεις.
12ος 2015 – 5ος 2017 : Αρχικά ως Επίτροπος και από τον 2ο

του 2016 έως τον 5ο

του 2016 έως τον 5οου 2017 ωςΑσφαλιστικός Διαχειριστής των ασφαλιστικών εταιριών International
Life ΑΕΑΖ & ΑΕΓΑ, ορισθείς από την Τράπεζα της Ελλάδος με εντολή
μεταφοράς του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου ΖΩΗΣ στην ΑΕΕΓΑ Η
ΕΘΝΙΚΗ και προετοιμασίας τους για ανάκληση των αδειών λειτουργίας
τους ως ασφαλιστικές εταιρίες.

9ος 2013 – 2ος 2014 : Επίτροπος στην ασφαλιστική εταιρία La Vie Health Insurance Company,
ορισθείς από την Τράπεζα της Ελλάδος σε αντικατάσταση όλων των
μελών του ΔΣ της Εταιρίας, με εντολή προετοιμασίας της για ανάκληση
της άδειας λειτουργίας της ως ασφαλιστική εταιρία.

11ος 2008 – 2ος 2013 : La Vie Health Insurance Company, ως Σύμβουλος Διοίκησης (2008 –

2011), ως Υπεύθυνος Διοίκησης (2011 – 2013).

3ος 2005 – 10ος 2008 : Alpha Insurance Company, η οποία στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την
Γαλλική Ασφαλιστική Εταιρία ΑΧΑ, ως Διευθυντής Ζωής και Υπεύθυνος
Αναλογιστής.

9ος 1991 – 3ος 2005 : Greek Branch of Allianz Life Insurance, ως Διευθυντής Ζωής και

Υπεύθυνος Αναλογιστής.

1ος 1973 – 8ος 1991 : Ethniki Insurance Company, αρχικά ως υπάλληλος στη Διεύθυνση
Αναλογισμού της (1973 – 1982) και στη συνέχεια (1982 – 1991) ως
Υπεύθυνος του Τομέα Ανάπτυξης των Πωλήσεων Ασφαλειών
Προσώπων της, με κυριότερο έργο τη δημιουργία και επίβλεψη του

ανθρώπινου δυναμικού Agency («ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές»,
αποκλειστικά συνδεδεμένοι με την ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ).

Λοιπές Δραστηριότητες
Πλήρες μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος (FHAS) (https://www.actuaries.org.gr/), από την
ημερομηνία ίδρυσής της (1979) έως σήμερα.
Σχολιασμός επίκαιρων θεμάτων σημαντικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, κυρίως στα
ασφαλιστικά περιοδικά του Ομίλου Εκδόσεων Ε. ΣΠΥΡΟΥ «Next Deal» και «ΝΑΙ»

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button