ΑΝΤΡΑΣBUSINESSNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΣΦ. ΙΣΤΟΡΙΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΥΝΑΙΚΑΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣκοινωνικάΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΥΓΕΙΑ

Aσφάλιση Noμικής Προστασίας Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών

Η ARAG πληρώνει για σένα...

Παρακάτω θα αναλύσουμε την Ασφάλιση Νομικής προστασίας που παρέχει η ARAG στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες

Στην Ευρώπη η ασφάλιση νομικής προστασίας χρονολογείτε από το 1930  ,στη δε χώρα μας απο το 1970

Τα ασφάλιστρα στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλότερα από ότι στην Ευρώπη.

Το δε ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι 30.000 για κάθε περίπτωση .

Noμική Προστασία Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών

Ο όμιλος ARAG με περισσότερα από 85 χρόνια εξειδίκευσης και εμπειρίας στη Νομική Προστασία και πάνω από 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα με το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων, σας απαλλάσσει από το άγχος και τα έξοδα για όλες τις ενέργειες που χρειάζονται και σας παρέχει γρήγορη και χωρίς έξοδα πρόσβαση στη δικαιοσύνη την ώρα που παραστεί ανάγκη ώστε να κατοχυρώσετε κάθε νόμιμο δικαίωμα σας.

Ανακαλύψτε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες Νομικής Προστασίας που έχουμε σχεδιάσει αποκλειστικά για εσάς.

Η ARAG ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

 • τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σου

 • τα δικαστικά έξοδα

 • τις αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων

 • τις αμοιβές των διορισθέντων πραγματογνωμόνων

 • τα έξοδα των δικαστικών επιμελητών

 • τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων

 • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Οι καλύψεις παρέχονται:

 • Στον/Στην ασφαλισμένο/η με την ιδιότητα του/της σαν ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας και στους απασχολούμενους στην επιχείρηση.

 • Για την υπεράσπισή σας στα ποινικά δικαστήρια, όταν αντιμετωπίζετε κατηγορίες για ατυχήματα που έγιναν στην επιχείρησή σας καθώς και αδικήματα που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική σας δραστηριότητα.

 • Για διαφορές με το προσωπικό που απασχολείτε, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσελεύσεως, άδειες, αποζημιώσεις κλπ.

 • Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα εμπορεύματά σας, στα μηχανήματά σας ή στην επιχείρησή σας.

 • Για διαφορές με τις διοικητικές αρχές, όπως υπεράσπιση όταν κατηγορείστε για υγειονομικές ή αστυνομικές ή αγορανομικές παραβάσεις κ.λπ.

 • Για διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική σας στέγη με τον ιδιοκτήτη του οικήματος της επιχείρησής σας, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κλπ.

 • Για διαφορές με την ασφαλιστική σας εταιρία από τα ασφαλιστήρια της επιχειρήσεώς σας, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων.

 • Για διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο.

 • Για παροχή νομικών συμβουλών που αφορούν την δραστηριότητα της επιχείρησης σας.

 

 • Ενδεικτικά Παραδείγματα:

  Αγωγής Αποζημίωσης

  1. Οδηγός που φόρτωνε τραυματίζει ένα συνεργάτη της επιχείρησης.
  2. Πελάτης κλέβει εμπορεύματα από το κατάστημα του ασφαλισμένου.
  3. Το ισόγειο κατάστημα του ασφαλισμένου παθαίνει ζημιές από ένα φορτηγό.

  Στις παραπάνω περιπτώσεις καλύπτονται απαιτήσεις για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.

  Ποινικής Υπεράσπισης

  1. Πελάτης σπάει το πόδι του από πτώση μέσα το χώρο του καταστήματος.
  2. Ο ασφαλισμένος μας κατηγορείται για διατάραξη κοινής ησυχίας, λειτουργία μετά την επιτρεπόμενη ώρα, ρύπανση περιβάλλοντος …κλπ.
  3. Ο ασφαλισμένος μας κατηγορείται για αγορανομικές ή αστυνομικές παραβάσεις, όπως κατηγορίες για ελλειποβαρή πώληση προϊόντων, υπερβολική αύξηση τιμής …κλπ.

  Στις παραπάνω περιπτώσεις καλύπτεται η υπεράσπιση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων.

  Διαφορών από την επαγγελματική στέγη

  1. Ο ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ασφαλισμένο, γιατί ισχυρίζεται ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος.
  2. Ο ιδιοκτήτης προβαίνει σε υπερβολική αύξηση ενοικίου, κατά του ασφαλισμένου μας (ενοικιαστή).
  3. Ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλλει τα έξοδα επισκευής ελαττωματικής θέρμανσης που πλήρωσε ο ασφαλισμένος μας.

  Οι παραπάνω περιπτώσεις, και όχι μόνο, αποτελούν διαφορές από μισθωτικές συμβάσεις, που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε πέραν από την ιστοσελίδα της εταιρίας και στους Επαγγελματίες Ενεργούς Ασφαλιστές που συνεργάζονται μαζί της

  Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε τη συνεύτευξη του Γενικού Διευθυντή της ARAG κυρίου Τσεκούρα Δημήτρη στον overfm 104,9 μέρος  Α

  Β μέρος της Συνεύτευξης του κυρίου Τσεκούρα Δημήτρη 

   

  Βασίλης Μουντάκης

  Ενεργός Ασφαλιστής

   

Related Articles

Back to top button