FACEBOOKBUSINESSNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΝΤΡΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΕΓΟΝΟΤΑΕΠΙΧ/ΣΕΙΣκοινωνικάΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΟΡΙΑ : Αλλαγές , νέοι κωδικοί ,πρόσθετες επιβαρύνσεις

Τι περιμένει τους ελεύθερους επαγγελματίες

Τι αλλάζει για τους επαγγελματίες

Το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρήσεων προσθέτει νέους κωδικούς στο έντυπο Ε3 για τον υπολογισμό του εισοδήματος που απέκτησαν το 2023,

Μεταξύ των νέων στοιχείων που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι περίπου 700.000 επαγγελματίες αφορούν στην ημερομηνία έναρξης εργασιών όπου προκύπτουν τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων της (στην περίπτωση που απασχολεί προσωπικό). Το ύψος του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης προκύπτει ούτως ή άλλως από τα στοιχεία των βιβλίων της που αναγράφονται κάθε χρόνο στα έντυπα της εφορίας.

Παράλληλα οι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν:

-Εάν απαλλάσσονται από το νέο σύστημα φορολόγησης (πολύτεκνοι ή με αναπηρία 80% και άνω)

-Εάν δικαιούνται μείωση του ελάχιστου ετήσιου καθαρού εισοδήματος που θα προσδιοριστεί με το νέο σύστημα (έχουν έδρα σε μικρό χωριό, αναπηρία 67%-79% κ.α. ).

-Εάν εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία που απαλλάσσεται από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, όπως ασθενής νοσηλευόμενος, στρατευμένος, φυλακισμένος κ.λπ.

-Εάν επιθυμούν τον έλεγχο από την ΑΑΔΕ για να επιβεβαιωθεί ότι πράγματι τα έσοδά του είναι κάτω από τα ελάχιστα που ορίζει ο νόμος.

πηγή https://www.ot.gr/

Τι περιμένει τους ελεύθερους επαγγελματίες

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΥΠΕΘΟ, η εφαρμογή του νέου συστήματος φορολόγησης σε συνδυασμό με το «ψαλίδι» στο τέλος επιτηδεύματος, στο σύνολο των 735.320 ελεύθερων επαγγελματιών θα επιφέρει:

  • Μέση αύξηση φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 1.444 ευρώ για 473.000 ΑΦΜ.
  • Μέση μείωση φόρου 560 ευρώ  για 138.000 ΑΦΜ, ενώ 124.000 ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα δουν την παραμικρή μεταβολή στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

Το αποτέλεσμα στα ταμεία του Δημοσίου θα είναι πρόσθετα έσοδα της τάξεως των 550 εκατ. ευρώ. Θυμίζεται ότι πέρυσι το Δημόσιο εισέπραξε 1,709 δισ. ευρώ (1,331 δισ. ευρώ από τον φόρο εισοδήματος και 378 εκατ. ευρώ από το τέλος επιτηδεύματος) από τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Το νέο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών έχει σημείο αναφοράς τον κατώτατο μισθό, στη βάση του οποίου προσδιορίζεται η ελάχιστη αμοιβή, λαμβάνοντας υπόψη τα χρόνια εργασίας, το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας, τον τζίρο του ΚΑΔ της επιχείρησης και μειωτικούς συντελεστές ανάλογα με το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας (ειδικές ρυθμίσεις για περίπτερα, εποχικές επιχειρήσεις κ.λπ.) αλλά και πληθυσμιακά κριτήρια. Εξαιρούνται αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι με μπλοκάκια.

Εάν έχουν τα «κότσια» της απόδειξης χαμηλότερων εισοδημάτων από τα τεκμαρτά, θα μπορούν να αμφισβητήσουν τον φόρο, καθώς το τεκμαρτό εισόδημα είναι δια νόμου μαχητό, με την πρόκληση φορολογικού ελέγχου.

Μαχητό τεκμήριο

Το τεκμήριο είναι μαχητό. Οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο, ιδίως στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • στρατιωτικής θητείας,
  • φυλάκισης,
  • νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική,
  • αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,
  • εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
  • ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους, απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον, ή για άλλους λόγους  ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση  επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, ο φορολογούμενος υποβάλλει στη φορολογική διοίκηση τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Πέραν όμως των παραπάνω, ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει επιπλέον την δυνατότητα να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού

 

Σημείωση Ο νόμος ορίζει καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30ή Ιουνίου και για μία ακόμα χρονιά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ έχει τη βούληση να τηρηθεί (όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι παρατάσεις δεν έλειψαν), ενώ η ΑΑΔΕ δίνει τη δική της μάχη για να ανοίξει η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων όσο το δυνατό πιο κοντά στο τέλος Μαρτίου

πηγή https://www.euro2day.gr/

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button