BUSINESSFACEBOOKNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΣΦΑΛΙΣΗΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mείωση κατά (10%) του ΕΝ.Φ.Ι.Α., για τα έτη 2024 και επόμενα έτη

επί ασφαλισμένων κατοικιών φυσικών προσώπων, για φυσικές καταστροφές, υπό προϋποθέσεις.

Επιτέλους έγινε το πρώτο βήμα , έστω και μικρό , με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η συζήτηση για την ασφάλιση των σπιτιών στη  χώρα μας.

Στην Ελλάδα μετά από τις τραγικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών , μόνο το 16% των σπιτιών είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με την ΕΑΕΕ και τα περισσότερα από αυτά λόγω δανείων .

Μετά από αυτό το νομοσχέδιο βλέπουμε από πολλές ασφαλιστικές εταιρίες διαφημιστικές καμπάνιες , επιπλέον εκπτώσεις και προσφορές για την ασφάλιση κατοικιών .

Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας οι ιδιοκτήτες να  καταλάβουν και να εμπιστευτούν την ασφάλεια , η κυβέρνηση να συνεχίσει προς αυτήν τη κατεύθυνση , δίνοντας περισσότερα κίνητρα και οι ασφαλιστικές εταιρίες να δείξουν περισσότερη καταννόηση στις ιδιαιτερότητες της χώρα μας όσο αναφορά την οικιστική οργάνωση

Εμείς μέσα από το https://allgood.gr/ έχουμε γράψει πολλά άρθρα σχετικά  με το θέμα αυτό , αλλά πολύ περισσότερο θέλουμε με την αφορμή αυτή να εξηγήσουμε με απλά λόγια τα ΟΦΕΛΗ  και την ΑΞΙΑ της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ καθώς και την ΥΠΕΡΑΞΙΑ του Επαγγελματία Ενεργού Ασφαλιστή 

Παραθέτουμε σχετικά άρθρα διαβάστε πατώντας πάνω

Α]Η ασφάλεια σπιτιού κοστίζει όσο ένα κουλούρι 

Β] Η ασφάλεια στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα σημαντική 

Β] Ασφαλίζοντας το σπίτι σας μειώνεται τον ΕΝ.Φ.Ι.Α 

 

Παρακάτω αναλυτικά τις προυποθέσεις του νομοσχεδίου , τα στοιχεία που  πρέπει να διαβιβαστούν κτλ

Άρθρο 44
Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών – Προσθήκη παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), προστίθεται παρ. 7Ζ ως εξής:

«7Ζ. Για τα έτη 2024 και επόμενα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου.
Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων (1000) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Αν η διάρκεια της ασφάλισης του πρώτου εδαφίου είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά.

Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/64268/pws-oa-dinetai-h-meiwsh-toy-enfia-kata-10-gia-ta-asfalismena-akinhta

 

2. Στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 απόφασης ΓΓΔΕ μετά την παρ. 2.3 προστίθεται νέα παρ. 2.4 ως εξής:

«2.4. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν επίσης στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων που καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και τα οποία είναι σε ισχύ εντός του έτους αναφοράς καθώς και τυχόν ανανεώσεις ή τροποποιήσεις αυτών. Η παρούσα παράγραφος αφορά τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με ισχύ εντός του έτους 2023 και εφεξής. Ως έτος αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ορίζεται το προηγούμενο έτος του έτους για το οποίο χορηγείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 .

Τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης,

β) αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

γ) ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης,

δ) ασφαλιστικοί κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας που καλύπτει το συμβόλαιο,

ε) ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τους τρεις ανωτέρω ασφαλιστικούς κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα),

στ) διεύθυνση, και περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας. Ειδικότερα: Νομός, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ονομασία οδού ακινήτου, Όροφος, Επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων και Έτος κατασκευής, εφόσον αναφέρονται στο συμβόλαιο,

ζ) μοναδικός αριθμός εγγραφής ασφαλιστηρίου. Η διαβίβαση των στοιχείων της παραγράφου αυτής θα γίνεται απευθείας στην ΑΑΔΕ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου.

Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης του, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Ειδικά για τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με ισχύ εντός του έτους 2023, δύνανται να παραδίδονται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ σε ψηφιακό φορητό μέσο, σε περίπτωση διαπιστωμένου τεχνικού προβλήματος της επιχείρησης ιδιωτικής ασφάλισης.

Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 25 Ιανουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς».

 

Βασίλης Μουντάκης

Ενεργός Ασφαλιστής

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button