ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 405.000 ευρώ

Πρόστιμα συνολικού ύψους 405.000 ευρώ επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση (11.1.2024).

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πήρε απόφαση για της εξής πρόστιμα:

  • Την επιβολή προστίμου 270.000 ευρώ στην εταιρεία «ARDU PRIME ΑΕΠΕΥ» και ειδικότερα πρόστιμο 120.000 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 4514/2018, του Κανονισμού ΕΕ 565/2017 και του Κανονισμού ΕΕ 648/2012 κυρίως ως προς μείζονα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της Εταιρίας, και πρόστιμο 150.000 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 4557/2018 και της απόφασης 1/506/2009 του Δ.Σ. της Ε.Κ. ως προς θέματα που αφορούν στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε και τη διαγραφή της εταιρείας «ARDU PRIME Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών της ΕΚ .

  • Την επιβολή προστίμου 70.000 ευρώ στον κ. Σωτήριο Προμπονά με την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ARDU PRIME Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και ως ένα εκ των δύο προσώπων τα οποία πραγματικά διηύθυναν την εν λόγω εταιρία, για τις παραβάσεις που υπέπεσε η τελευταία.
  • Την επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Δομαζάκη για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με τις συναλλαγές που διενήργησε επί της μετοχής της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ κατά το χρονικό διάστημα από 19.12.2018 έως και 05.02.2019.
  • Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην “ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ για παράβαση των διατάξεων σχετικά με την πρόληψη και τον εντοπισμό κατάχρησης αγοράς του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για τις προαναφερόμενες συναλλαγές.
  • Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» λόγω της μη δημοσιοποίησης και μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022.

Τέλος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΑUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

To άρθρο Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 405.000 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button