ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑFACEBOOKΑΝΤΡΑΣΑΣΦ. ΙΣΤΟΡΙΕΣΑΣΦΑΛΙΣΗΕΠΙΧ/ΣΕΙΣκοινωνικάΚΟΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣΥΓΕΙΑΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Lloyd’s Η ιστορία του Edward Lloyd

Η ιστορία του Lloyd μπορεί να ανιχνευθεί στο 1688, όταν ο Edward Lloyd διατηρούσε ένα KAΦΕΝΕΙΟ στην Tower Street

Η ιστορία του Lloyd μπορεί να ανιχνευθεί στο 1688, όταν ο Edward Lloyd διατηρούσε ένα KAΦΕΝΕΙΟ στην Tower Street (ή, από το 1692, στην Lombard Street).
Εκεί έμποροι, τραπεζίτες και ναυτικοί συγκεντρώθηκαν για να συναλλάσσονται ανεπίσημα. Έγινε επίσης ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης για τους αναδόχους—αυτούς που δέχονταν ασφάλιση στα πλοία για την πληρωμή ενός ασφαλίστρου.
Το 1696, για μια σύντομη περίοδο, ο Edward Lloyd δημοσίευσε τα Lloyd’s News, παρέχοντας νέα για τις ναυτιλιακές κινήσεις και άλλα θέματα ενδιαφέροντος. Αυτός ήταν ο πρόδρομος του Lloyd’s List,…που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1734.
Σταδιακά, οι ασφαλιστές στο Lloyd's σχημάτισαν μια ένωση και το 1774 μετέφεραν τις δραστηριότητές τους στο βασιλικό χρηματιστήριο.
Το 1928 ο Lloyd’s μετακόμισε στην οδό Leadenhall και το 1957 ο σύλλογος μετακόμισε σε ένα νέο κτίριο στην Lime Street. Το 1986 η Lloyd's μετακόμισε σε ένα νέο κτίριο δίπλα στην αγορά Leadenhall.
το νέο κτίριο του Lloyd's ήταν μια δραματική κατασκευή με ένα ανερχόμενο εσωτερικό αίθριο. Το 1871 ο έλεγχος των υποθέσεων της ένωσης από την επιτροπή της παγιώθηκε με μια πράξη σύστασης (Lloyd's Act, 1871), η οποία της έδωσε την εξουσία να συντάσσει το δικό της καταστατικό, να αποκτά ακίνητη και προσωπική περιουσία και να εκτελεί όλες τις πράξεις την εταιρική της επωνυμία.
Με τον νόμο του 1871 ο σύλλογος περιορίστηκε στη ναυτική ασφάλιση, αλλά με νόμο του 1911 εξουσιοδοτήθηκε να ασκεί ασφάλιση κάθε περιγραφής. Μετά από μια σειρά οικονομικών σκανδάλων στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα νέο σύνταγμα (Lloyd’s Act, 1982) για να αντικαταστήσει τον αρχικό νόμο.
Για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων, ο νεότερος νόμος ρύθμιζε το ύψος των συμφερόντων που θα μπορούσε να έχει ένας μεσίτης σε έναν αναδόχου. Επίσης, ίδρυσε ένα επίσημο διοικητικό όργανο για τη σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και τη σύσταση μιας πειθαρχικής επιτροπής και ενός εσωτερικού εφετείου. Τα μέλη σχηματίζονται σε πολλά διαφορετικά συνδικάτα, το καθένα από τα οποία αποτελείται από μερικές έως αρκετές εκατοντάδες μέλη.
Αυτά τα συνδικάτα εκπροσωπούνται στο Lloyd's από πράκτορες αναδοχής, οι οποίοι δέχονται ασφαλιστικές δραστηριότητες για λογαριασμό μελών του συνδικάτου.
Το συνδικαλιστικό σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε για να χειριστεί τις πολύ αυξημένες ασφαλιστικές αξίες του 20ού αιώνα, δημιούργησε ένα μέσο διάδοσης ενός ασφαλιστικού κινδύνου σε ορισμένα άτομα. Όταν υποβάλλεται αξίωση, κάθε ανάδοχος είναι υπεύθυνος μόνο για τη μερίδα του.
Τα μέλη του συνδικάτου που δεν αναλάμβαναν προσωπικά έγιναν γνωστά ως «ονόματα». Παραδοσιακά, τα ονόματα είχαν απεριόριστη προσωπική ευθύνη για την επιχείρηση που συναλλάσσονταν για λογαριασμό τους από τους αντιπροσώπους τους. Αυτή η πολιτική τροποποιήθηκε μετά από χρεοκοπία χιλιάδων ονομάτων λόγω ζημιών ρεκόρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (πολλά από τα οποία προήλθαν από αξιώσεις ρύπανσης και αμιάντου).
Από το 1993, οι προσωπικές απώλειες περιορίστηκαν στο 80 τοις εκατό του συνολικού επιτρεπόμενου ετήσιου εισοδήματος από ασφάλιστρα ενός ονόματος για μια περίοδο τεσσάρων ετών. Οι ζημίες που υπερβαίνουν το όριο θα καταβάλλονται από μια ομάδα που χρηματοδοτείται από ετήσια εισφορά σε όλα τα ονόματα.
Την ίδια χρονιά, η Lloyd’s ψήφισε να επιτρέψει σε εταιρικούς και θεσμικούς επενδυτές να συμμετάσχουν στην αναδοχή της για πρώτη φορά.
Τελικά, ο αριθμός των ονομάτων μειώθηκε από περισσότερα από 30.000 σε λιγότερα από 10.000. Το 1998 η Financial Services Authority, μια μη κυβερνητική χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκίνησε την εποπτεία του Lloyd's.
Ωστόσο, οι σοβαρές υποχρεώσεις για τα ονόματα παρέμειναν, προκαλώντας ένα σχέδιο διάσωσης 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που οργανώθηκε το 2006 από την αμερικανική εταιρεία χαρτοφυλακίου Berkshire Hathaway.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button